BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo i komfort życia w mieście seniora Senior City są naszymi nadrzędnymi celami. Personel medyczny oraz opiekunowie domu opieki realizują swoje zadania według rygorystycznych procedur, opracowanych z myślą o bezpieczeństwie pobytu w domu opieki oraz jakości życia naszych podopiecznych.

Dzięki współpracy z Wydziałem Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, zakładami opieki zdrowotnej, jednostkami specjalistycznymi, wolontariuszami, oferujemy seniorom warunki pobytu, na jakie zasłużyli i jakich z całą pewnością oczekują od nas ich krewni.

Każdy mieszkaniec – w zależności od indywidualnego stanu samodzielności – zapewniony ma dostęp do pomocy w czynnościach codziennych, w tym przy ubieraniu, utrzymaniu higieny osobistej, ubieraniu, karmieniu oraz – ze szczególnym uwzględnieniem – przy aplikowaniu lekarstw oraz rehabilitacji i ćwiczeniach codziennych służących utrzymaniu w maksymalnym stopniu aktywności umysłowej i fizycznej.

Zakłady opieki zdrowotnej oraz specjalistyczne jednostki opieki zdrowotnej są oddalone 2 minuty jazdy samochodem od naszego domu opieki, dzięki czemu możemy zapewnić seniorom natychmiastową pomoc w przypadku wystąpienia niepożądanych zdarzeń zdrowotnych.

Szeroki zakres oferty bytowej w mieście seniora w żaden sposób nie wpływa na bezpieczeństwo naszych podopiecznych, udział w oferowanych zajęciach podnosi stopień bezpieczeństwa pensjonariuszy, ściśle przestrzegane procedury gwarantują możliwość korzystania w pełni z naszej oferty i utrzymanie w jak najlepszej kondycji fizycznej i psychicznej. Stała kontrola przestrzegania procedur medycznych oraz opiekuńczych, szkolenia naszego personelu oraz konieczność stałego podnoszenia jego kwalifikacji oraz jakości świadczonych usług, pozwalają nam na zapewnienie przyjaznego oraz bezpiecznego domu opieki. Dom opieki Senior City funkcjonuje w ramach regulaminów wewnętrznych i procedur opracowanych przez specjalistów w zakresu opieki medycznej oraz opieki senioralnej, które stanowią wytyczne do wszelkich zachowań naszego personelu opiekuńczego i pielęgniarskiego.

Systemy przywoławcze przy każdym łóżku oraz w łazienkach połączone są z centralą monitoringu oraz sygnalizacją świetlną nad wejściem do każdego z pokoi.Dodatkowe i komfortowe zabezpieczenie stanowią nowoczesne systemy sygnalizacji indywidualnej, pozwalające na stały monitoring stanu zdrowia seniora oraz dzięki aplikacji GPS mamy możliwość zapobiegania przypadkowym oddaleniom od domu opieki.

Nad jakością i bezpieczeństwem żywienia czuwają nasi specjaliści z dziedziny dietetyki i technologii żywienia, dzięki czemu jesteśmy w stanie dopasować menu do potrzeb seniorów oraz zaleceń lekarskich w naszych dwóch kuchniach, bez potrzeby posiłkowania się cateringiem.

chcesz wiedzieć więcej na temat bezpieczeństwa pobytu w domu opieki?

napisz: biuro@seniorcity.pl